slide_aboutus.jpg

จากสำนักงานสอบบัญชีสู่บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์

จุดเริ่มต้นของการพัฒนาซอฟต์แวร์เกิดจากการมองเห็นปัญหาในการทำงานของลูกค้าระหว่างที่ให้บริการสอบบัญชี ปัญหาเกิดขึ้นทั้งในส่วนบริการลูกค้า (operation) และบัญชีการเงิน ที่เราพบคือการใช้เวลากับเอกสารมากเกินไป การทำงานซ้ำซ้อนระหว่างแผนก operation และ แผนกบัญชีการเงิน การทำงานไม่เป็นระบบขาดการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งปัญหาเหล่านี้เกิดจากการไม่ได้นำซอฟต์แวร์มาช่วยในการทำงาน หรือมีการนำมาใช้แต่เป็นซอฟต์แวร์ที่จัดการได้เพียงงาน operation ขาดซอฟต์แวร์บัญชีการเงินหรือเป็นซอฟต์แวร์บัญขีที่ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับธุรกิจนี้โดยเฉพาะ ขาดการเชื่อมโยง (integrated) ระหว่าง operation และบัญชีการเงิน

พลังแห่งความมุ่งมั่น

เราใช้เวลามากกว่า 10 ปีในการพัฒนา Forwardpro Xpress จนวันนี้เรามั่นใจว่า Forwardpro Xpress เป็นซอฟต์แวร์จัดการขนส่งระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) ชิปปิ้ง (Customs Clearance) และขนส่ง ที่สามารถช่วยให้การทำงานในทุกๆแผนกของบริษัทท่านดีขึ้น เร็วขึ้น รัดกุมขึ้นอย่างที่ท่านอาจคาดไม่ถึง